1.  Thế nào được gọi là đặt cược bóng đá quốc tế theo quy tắc và quy định đặt cược?

Theo khoản 1, 4 Điều 2 Nghị định 06/2017/NĐ-CP:

– Đặt cược là trò chơi giải trí mang lại tiền thưởng mà người chơi thực hiện dự đoán về kết quả  thể xảy ra trong những sự kiện thể thao, giải trí được sử dụng để kinh doanh đặt cược.

Người chơi dự đoán đúng sẽ được trả thưởng bằng tiền hoặc bằng hiện vật, dịch vụ đều được quy ra thành tiền thưởng dựa vào kết quả của sự kiện đó khi kết thúc theo thể lệ đặt cược.

– Bóng đá quốc tế là mọi cuộc đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được những tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Đối tượng được phép tham dự đặt cược theo quy tắc và quy định đặt cược bóng đá quốc tế

Căn cứ khoản 13 Điều 2, khoản một Điều 7 Nghị định 06/2017/NĐ-CP, các đối tượng được phép tham gia đặt cược (gọi là người chơi) phải đủ 21 tuổi trở lên và sở hữu toàn bộ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật .

Những đối tượng không được phép tham gia đặt cược theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 06/2017/NĐ-CP, bao gồm:

– Không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược nêu trên;

– Cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của cán bộ quản lý, điều hành công ty buôn bán đặt cược tham gia kèo đặt cược của chính công ty mình tổ chức;

– Những thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của nhiều thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua tham già đặt cược mọi cuộc đua ngựa, đua chó mà mình thực hiện nhiệm vụ giám sát;

– Những nài ngựa, cầu thủ, Trọng tài và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của nài ngựa, cầu thủ, Trọng tài tham gia đặt cược vào mọi cuộc đua, cuộc chiến và giải thi đấu mà mình tham gia, điều khiển;

– Nhiều đối tượng thuộc diện bị người thân với gần như năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân  đơn yêu cầu công ty marketing đặt cược không cho tham gia đặt cược;

– Những đối tượng đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành xong hình phạt mà chưa được xóa án tích; người đang trong thời gian bị lập hồ sơ, chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc phải hoặc cơ sở cai nghiện.

3. Quy định mức tham gia kèo theo quy định và quy tắc đặt cược bóng đá quốc tế

Điều 8 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về hạn mức tham gia đặt cược như sau:

– Mức kèo đặt cược tối thiểu cho một lần cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

– Mức kèo đặt cược tối đa mỗi người chơi trong 1 ngày cho từng sản phẩm cược tại 1 doanh nghiệp buôn bán là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

– Bộ Tài chính chủ trì, kết hợp với những Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trình Chính phủ quyết định điều chỉnh mức đặt cược tối thiểu và mức đặt cược tối đa nêu trên trong từng thời kỳ theo quy tắc và quy định đặt cược bóng đá.